Svečano otvorenje preuređenog automat kluba Sesvete