Pravila privatnosti

MONEO d.o.o. iz Zagreba, Planinska 13, OIB : 23362184943, zastupan po direktoru Silviu Đula, dana 17. svibnja 2018. godine donio je:

PRAVILA PRIVATNOSTI

Pravila privatnosti opisuju način na koji MONEO postupa s informacijama i podacima koje ste podijelili s nama kako bismo vam pružili najbolju uslugu prilikom sudjelovanja u priređivanju igre na sreću na automatima.

Osobne podatke koje ste nam pružili (bilo u našim automat klubovima ili putem naših internet stranica, korisničkih sučelja, ili nekih drugih kanala) ili koje imamo u posjedu obrađivati ćemo na način i u svrhe navedene u ovim Pravilima privatnosti. Prikupljanje i obrada vaših osobnih podataka provodi se u skladu sa primjenjivim zakonima o zaštiti osobnih podataka, posebice u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) i propisima koji će navedeni propis u buduće zamijeniti ili izmijeniti, primjerice Opća uredba o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (GDPR).

1. Voditelj obrade podataka

Voditelj obrade vaših osobnih podataka je društvo MONEO d.o.o., Zagreb, Planinska 13, OIB: 23362184943, (MONEO).

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi sa obradom vaših osobnih podataka ili ostvarivanjem vaših prava navedenih u točki 4. teksta, molimo obratite nam se na blagajni našeg Automat kluba ili pošaljite elektroničku poruku na sljedeću e-mail adresu info@moneoigre.hr.

2. Osobni podaci koje prikupljamo. Svrha prikupljanja i obrade osobnih podataka. Razdoblje na koje se osobni podaci prikupljaju.

Vaše osobne podatke obrađujemo u opsegu koji je potreban za pružanje pojedinih usluga ili u druge svrhe obrade, posebice:

2.1 U svrhu usklađenosti sa obvezama koje proizlaze iz pojedinih propisa koji uređuju naše poslovanje, a posebno sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, Zakonom o igrama na sreću, Zakonom o zaštiti novčarskih institucija, Zakonom o računovodstvu ili Općim poreznim zakonom, obrađujemo slijedeće osobne podatke: ime, prezime, adresu prebivališta, datum rođenja, identifikacijski broj (OIB,) državljanstvo, vrsta identifikacijske isprave, država izdavatelja identifikacijske isprave, broj identifikacijske isprave, izdavatelj identifikacijske isprave, datum i vrijeme transakcije, iznos i valutu u kojoj je transakcija izvršena, svrhu transakcije u slučaju utvrđivanja visokog rizika od pranja novca ili financiranja terorizma, snimku video nadzora, broj tekućeg računa u slučaju isplate na račun.

Obrada se izvršava u svrhu ispunjavanja zakonskih obaveza. Osobni podaci biti će obrađivani u trajanju kako je određeno propisima ali ne duže od 11 godina od godine u kojoj je došlo do prestanka ugovornog odnosa ili izvršene transakcije odnosno i na kraći period ako je tako propisano posebnim Zakonom.

2.2 U sigurnosne svrhe i svrhe zaštite naše imovine, možemo obraditi video snimke vašeg lica, snimljenog na našim prodajnim mjestima. Ova obrada temelji se i na osobne podatke koji će biti obrađeni u trajanju potrebnom za ispunjenje razloga obrade, obično u nekoliko dana ili maksimalno nekoliko tjedana.

2.3 Osim toga, moramo obraditi i pohraniti vaše osobne podatke u slijedećem opsegu: ime, prezime, adresu prebivališta, identifikacijski broj (OIB), datum rođenja, snimku video nadzora, za potrebe potencijalnih potraživanja u budućnosti. Ova obrada temelji se na našem legitimnom interesu ili interesu treće strane. Osobni podaci biti će obrađeni u trajanju potrebnom za ispunjenje razloga obrade, odnosno do okonačanja postupka.

3. Kome otkrivamo vaše osobne podatke.

Vaši osobni podaci mogu biti otkriveni pouzdanim trećim stranama koje nam pružaju administrativnu ili tehničku podršku, odnosno izvršiteljima obrade. Također možemo dijeliti vaše osobne podatke s platnim institucijama, s tijelima javne vlasti ili tijelima za provedbu zakona ako je navedeno potrebno u svrhu ispunjavanja zakonskih obaveza, s vanjskim savjetnicima i s drugim osobljem koje ima obvezu čuvanja povjerljivosti podataka. Samo ograničeni broj naših zaposlenika imati će pristup vašim osobnim podacima.

Zaposlenici su dužni čuvati povjerljivost vaših osobnih podataka i pridržavati se mjera za strogu zaštitu njihove povjerljivosti.

4. Prava ispitanika u odnosu na obradu.

Ako nam date privolu za obradu vaših osobnih podataka, to radite potpuno dobrovoljno i imate pravo opozvati ili ograničiti privolu u bilo kojem trenutku. Ako se vaši osobni podaci obrađuju u svrhu izravnog marketinga (uključujući profiliranje) ili na temelju legitimnog interesa, također imate pravo povući privolu na takvu obradu u bilo koje vrijeme.

Pod određenim uvjetima i okolnostima, vaša druga prava uključuju: pravo na pristup vašim osobnim podacima, pravo na ispravak ili brisanje vaših osobnih podataka, pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka, pravo na prenosivost podataka i pravo da podnesete zahtjev za utvrđivanje povrede prava protiv MONEO d.o.o, kao voditelja obrade podataka, Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

5. Čuvanje vaših osobnih podataka.

Zadržavamo vaše osobne podatke u trajanju koje je potrebno za ispunjavanje svrhe obrade tj. obično za razdoblje obavljanja ugovornog odnosa ili u trajanju koji propisuju primjenjivi zakoni. U slučajevima u kojima obrađujemo vaše osobne podatke na temelju vašeg pristanka, takvi osobni podaci bit će obrađeni u trajanju vaše privole koju možete opozvati ili ograničiti u bilo kojem trenutku. Ako to učinite, mi ćemo prestati obrađivati osobne podatke u svrhu za koje ste opozvali privolu.

6. Značajke društvenih mreža

Naša internet stranica može uključivati značajke društvenih mreža, kao što su Facebook ili Twitter gumbi. Te značajke mogu prikupljati određene informacije o posjetiteljima naše web stranice, kao što su IP adresa ili povijest pregledavanja i mogu stavljati kolačiće u preglednike posjetitelja. Imajte na umu kako je obrada prikupljenih podataka regulirana politikama operatera društvenih mreža i stoga se ova Pravila privatnosti ne primjenjuju u tom slučaju.

7. Promjena u vezi obrade podataka.

Obavijesti o svim budućim promjenama do kojih može doći u vezi ovih Pravila privatnosti biti će vam proslijeđene kroz dogovorene komunikacijske kanale. Unatoč tomu, savjetujemo vam da periodički pregledavate Pravila privatnosti za slučaj izmjena. U Zagrebu, 17. svibnja 2018.

ZAHTJEV ISPITANIKA